Thông báo lịch ôn tập môn Cơ chất lỏng và Các phương pháp toán lý

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch ôn tập các môn như sau:

 • Cơ chất lỏng:
  +Thời gian: 9h30 thứ 7 ngày 04/9/2021
  +ID: 966-6454-0768
  +Passcode: 116156
 • Các phương pháp toán lý:
  +Thời gian: 8h30 thứ 2 ngày 06/9/2021
  +ID: 686-361-6535
  +Passcode: 6863