Thông báo họp trực tuyến về thi trực tuyến các môn chuyên ngành K19 và K20

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc họp trực tuyến chuẩn bị cho thi trực tuyến các môn chuyên ngành K19 và K20 như sau:

Thời gian: 9h thứ 5 ngày 2/9/2021

Thông tin phòng họp trên Zoom:
Meeting ID: 686 361 6535
Passcode: 6863

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn