Thông báo nộp bài môn Động lực học môi trường khí quyển

Bộ môn thông báo đến các bạn học môn Động lực học môi trường khí quyển (phần thầy Toại) về thời gian nộp bài như sau:

Hạn nộp bài: 00h ngày 05/7/2021

Hình thức nộp bài: bản word đánh máy nộp qua mail lvhao@hcmus.edu.vn

Bộ môn HD, KT&TV