Thông báo thời gian nộp bài và báo cáo khóa luận, seminar tốt nghiệp HK2 năm học 2020-2021 (chính thức)

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên đang làm khóa luận, seminar tốt nghiệp trong HK2 năm học 2020-2021 thời gian nộp bài và báo cáo chính thức như sau:

+Nộp bản word hoặc pdf trước 17h ngày 23/07/2021 qua mail lvhao@hcmus.edu.vn

+28/07/2021: Nộp bài báo cáo powerpoint (hạn chế sử dụng hiệu ứng trong powerpoint) về Bộ môn:

  • Hình thức: nộp online qua mail lvhao@hcmus.edu.vn trước 17h ngày 28/07/2021

+31/07/2021: báo cáo đề tài tốt nghiệp (lịch cụ thể thông báo sau). Hình thức báo cáo: online qua zoom

+ 02/8-07/08/2021: Nộp luận văn đã chỉnh sửa qua mail lvhao@hcmus.edu.vn. Khi nào hết dịch các bạn nộp về bộ môn (01 cuốn, có giấy xác nhận chữ ký của Cán bộ hướng dẫn và Cán bộ phản biện) + 01 đĩa (đề tài tốt nghiệp, bài báo cáo).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *