Thông báo đổi giờ học môn Các phương pháp toán lý

Bộ môn thông báo đến các bạn Sinh viên về đổi giờ môn Các phương pháp toán lý như sau

Đổi từ chiều thứ 2 sang chiều thứ 4:

Địa điểm: F107 cs Linh Trung

Giờ học: từ 12h30