Thông báo học Online Khóa 18, 19

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên về việc học online từ Khóa 2017 trở về trước như sau:

Thời gian học: Từ 20/4/2020. TKB như cũ (lịch học cụ thể của từng môn do giảng viên quyết định)

Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống Moddle (courses.hcmus.edu.vn) như trong Hình để xem mọi vấn đề liên quan đến môn học. Tài khoản: Tài khoản sinh viên trường

Một số vấn đề cần lưu ý khi học online:

  • Trang bị máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng
  • Cài phần mềm Zoom
  • Xem các thông báo có liên quan trên hệ thống Moodle
  • Thường xuyên kiểm tra email sinh viên để xem thông báo