Thông báo họp trực tuyến sinh viên Khóa 18, 19

Do tình hình dịch COVID 19 diễn biến ngày càng phức tạp nên Nhà trường có chủ trương dạy trực tuyến để đảm bảo các bạn Sinh viên không bị trễ tiến độ nên Bộ môn có buổi họp trực tuyến các sinh viên khóa 18, 19 nhằm phổ biến hình thức giảng dạy:

Thời gian: 9h30 thứ 5 này 09/4/2020. Lưu ý sinh viên nên vào trước thời gian trên

Hình thức: họp trực tuyến thông qua phần mềm Zoom trong hướng dẫn đính kèm

ID của buổi họp: 541775123

Mật khẩu: 775123

Để nắm bắt những khó khăn khi tham gia học trực tuyến sinh viên thực hiện khảo sát theo link bên dưới

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBDZmJv48y9PR98Uw4x8wv-CquK6OEZLb3O4bm_ulxMGsm4Q/viewform

Hạn chót: thứ 4 ngày 8/4/2020. Link khảo sát này đồng thời cũng là link đăng ký tham gia họp trực tuyến

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn