Nhằm cung cấp một số thông tin cần thiết cho sinh viên ngành Hải dương học trước khi tốt nghiệp, Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn tổ chức lớp học về kỹ năng bổ trợ vào ngày 18/11/2022.

Tại lớp học, các bạn sinh viên đã được giảng dạy thêm về các kỹ năng được sử dụng nhiều trong công việc liên quan đến chuyên ngành như kỹ năng nghiên cứu và viết báo cáo khoa học, các kỹ năng về chuyên môn và phương pháp làm việc hiệu quả …

Video về lớp kỹ năng xem