Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông tin đến các bạn học viên cao học/nghiên cứu sinh về việc tuyển Nghiên cứu viên sau Tiến sĩ (Post-Doc) về mảng “ecological bioinformatic” làm việc tại Viện Hải dương học, Sopot, Ba Lan.

Thông tin chi tiết vui lòng xem trong link đính kèm:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/post-doc-position-polish-national-science-centre-project-1?fbclid=IwAR0R6F1egQXxckabgE840REGMOSH1oUanDvTKj5Z7lpL48SOVYdFl8fpu9U

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về dự án trong link sau:

http://www.iopan.gda.pl/projects/NEEDED/index.html?fbclid=IwAR2kktdXchN4uudWScWsV96I3brsfa3dumyaknoM8kiST0Ycug09bE3Jfu0

Trân trọng,

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *