Thông báo tuyển dụng Công ty Năng lượng tái tạo Mainstream

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn gửi thông tin tuyển dụng từ Công ty Năng lượng tái tạo Mainstream.

Chi tiết trong link đính kèm: https://mainstreamrp.bamboohr.com/jobs/view.php?id=215

Trân trọng.

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *