Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn gửi thông tin tuyển dụng từ Công ty Năng lượng tái tạo Mainstream.

Các ứng viên quan tâm có thể truy cập link đính kèm để đọc thông tin tuyển dụng chi tiết và nộp hồ sơ trực tuyến.

https://mainstreamrp.bamboohr.com/jobs/view.php?id=215

Trân trọng.

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *