Kính mời Quý Thầy Cô, học viên cao học và sinh viên tham dự Hội thảo khoa học:

Chủ đề: Đồng bằng sông Cửu Long – Địa chỉ lớn cho nghiên cứu khoa học

Đơn vị tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Khai thác Tài nguyên biển và Đới bờ – Viện Kỹ thuật Biển

Thời gian: 8h30, Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng 07 Năm 2022

Hình thức: trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm zoom (thông tin chi tiết trong thư mời đính kèm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *