Thông báo lịch thi các môn tự tổ chức thi HK2 năm học 2021-2022

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi các môn tự tổ chức thi HK2 năm học 2021-2022 như sau:

  1. Động lực học sinh thái thủy – hải văn vùng ven bờ (phần thầy Hoàng): 9h thứ 5 ngày 23/6/2022, Phòng F303 cơ sở NVC
  2. Các chuyên đề hải dương, khí tượng và thủy văn (phần cô Lan và thầy Quyết): 9h thứ 7 ngày 25/6/2022, Phòng F303 cơ sở NVC