Hình ảnh buổi bảo vệ Khóa luận – Seminar HK2 năm học 2020-2021

Vừa qua vào ngày 31/7/2021 Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã tổ chức buổi bảo vệ Khóa luận – Seminar HK2 năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện đề tài do dịch bệnh Covid-19 nhưng các bạn cũng đã hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ của mình. Dưới đây là một số hình ảnh