THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THI CUỐI KỲ (TRỰC TUYẾN) HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021 KHÓA 18

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên hình thức và thời gian thi cuối kỳ trực tuyến HK 2 năm học 2020-2021 Khóa 18

Bộ môn sẽ thông báo quy định cụ thể của từng môn cũng như danh sách dự thi qua email sinh viên

Sinh viên xem quy định chung về thi trực tuyến trong file đính kèm