THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp cần lưu ý một số thông tin sau:

+Đăng ký tên đề tài tốt nghiệp luận văn: trước 21h ngày 15/8/2020 theo link

+Nộp bản in (2 bản) trước 17h ngày 20/8/2020

+Từ 17-21/8/2020: Bộ môn thông báo phản biện.

+25/8/2020: Nộp bài báo cáo powerpoint (hạn chế sử dụng hiệu ứng trong powerpoint) về Bộ môn:

  •  Hình thức: nộp trực tiếp tại Bộ môn trước 17h ngày 25/8/2020

+27/08/2020: báo cáo đề tài tốt nghiệp (lịch cụ thể thông báo sau).

28/8-04/9/2020: Nộp luận văn đã chỉnh sửa về bộ môn (01 cuốn, có giấy xác nhận chữ ký của Cán bộ hướng dẫn và Cán bộ phản biện) + 01 đĩa (đề tài tốt nghiệp, bài báo cáo). Hạn chót: trước 17h ngày 04/9/2020