Thông báo về việc tạm hoãn học phần Thực tập thực tế chuyên ngành

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên do tình hình COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp nên việc thực tập tại Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ và Viện Hải dương học được tạm hoãn cho đến khi có thông báo mới

Cám ơn các bạn Sinh viên