Thông báo lịch thi môn “Các phương pháp khai thác dữ liệu 1” – Phần thực hành

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo lịch thi môn Các phương pháp khai thác dữ liệu 1 – Phần thực hành – Cơ sở Nguyễn Văn Cừ như sau:

Thời gian: Ngày 22/12/2019 – Ca 1: 8 giờ; Ca 2: 10 giờ

Địa điểm: Phòng B36.

Lưu ý: sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

Trân trọng

BM HD, KT & TV