Hội thảo “Data Processing and Advanced Instruments for River and Coastal Observations”

Vào ngày 09 và 10/12/2019 Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã phối hợp với công ty JEF Advantech, Nhật Bản đã tổ chức buổi hội thảo “Data Processing and Advanced Instruments for River and Coastal Observations” thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học và các bạn sinh viên tham gia.

Các nhà khoa học trình bày báo cáo tại hội thảo

Các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày một số kết quả nghiên cứu vùng ven bờ cũng như một số phương pháp tiên tiến, công nghệ mới trong quan trắc các yếu tố hải dương, môi trường vùng ven bờ, công nghệ mới trong dự báo ô nhiễm, xâm nhập mặn và lũ,…

Chụp hình lưu niệm tại hội thảo

Ngoài ra trong buổi hội thảo lần này, Bộ môn cũng tổ chức khoá tập huấn ngắn hạn cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên tham gia xử lý số liệu từ các thiết bị đo đạc hiện đại (YODA, ADCP, CTD).

Sinh viên tham gia tập huấn ngắn hạn

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.