Thư mời tham dự buổi bảo vệ Luận văn Thạc sỹ ngành Khí tượng-Khí hậu học ngày 28/12/2019

Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn kính mời Quý Thầy/Cô, HVCH và các bạn sinh viên đến tham dự buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ với đề tài:

         “Ứng dụng công nghệ viễn thám phân tích ảnh MODIS để đánh giá mức độ khô hạn khu vực Nam Trung Bộ” của HVCH. Vương Thị Anh Phương

         Thời gian: 9g00, ngày 28/12/2019

         Địa điểm: Phòng I12

         Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, Tp HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, TpHCM

         Trân trọng kính mời các Thầy/Cô, HVCH. và các bạn sinh viên đến tham dự.               

                                                                             Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng & Thủy văn