Khảo sát nguyện vọng học chuyên ngành của ngành hải dương học đối với sinh viên khóa 2017, 2018

Để tiến hành mở chuyên ngành của ngành Hải dương học cho các khóa có ít sinh viên, bộ môn thực hiện khảo sát nguyện vọng học chuyên ngành. Sinh viên Khóa 2017, 2018 vui lòng thực hiện mẫu khảo sát theo link bên dưới để bộ môn nắm bắt được tình hình

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn9rqiGn4c9PvYCDrO-15E4iZ3bUAIVjpdHQa-wiwgbQGnCw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Hạn 21h ngày 26/6/2019