Thông báo tập trung sinh viên khóa 2016 chuẩn bị cho thực tập hè

Bộ môn thông báo đến tất cả sinh viên khóa 2016 tập trung vào chiều thứ 3 ngày 18/6/2019 tại Bộ môn (sau buổi thi ô nhiễm môi trường) để thông báo về lịch thực tập hè 2019

Sinh viên điền thông tin cá nhân theo link

Hạn chót: 21h ngày 16/6/2019