THÔNG BÁO VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP K2015

Sinh viên thực hiện đề tài tốt nghiệp cần lưu ý một số thông tin sau:

+Nộp bản in (2 bản) trước 17h ngày 05/7/2019

+08/07/2019Tập trung lúc 9h tại Bộ môn để thông báo phản biện, bốc thăm thứ tự báo cáo.

+Nộp phần tóm tắt (tiếng Việt+tiếng Anh): trước 17h 10/7/2019 qua địa chỉ mail lvhao@hcmus.edu.vn

+11/07/2019: Nộp bài báo cáo powerpoint (hạn chế sử dụng hiệu ứng trong powerpoint) về Bộ môn:

  •  Hình thức: nộp trực tiếp tại Bộ môn trước 17h ngày 11/07/2019

+12 & 13/07/2019: báo cáo đề tài tốt nghiệp.

+ 15-19/07/2019: Nộp luận văn đã chỉnh sửa về bộ môn (01 cuốn, có giấy xác nhận chữ ký của Cán bộ hướng dẫn và Cán bộ phản biện) + 01 đĩa (đề tài tốt nghiệp, bài báo cáo). Hạn chót: trước 17h ngày 19/07/2019