Thông báo nghỉ học môn Thủy triều và đổi phòng học

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên

– Môn Thủy triều ngày thứ 6 29/3/2019 sẽ nghỉ

– Môn Ô nhiễm môi trường sẽ học Phòng B37 từ các buổi còn lại