Thông báo phỏng vấn học bổng Thạc sĩ Bằng đôi ĐH Chi Nan (Đài Loan)


  15h30 Chiều thứ 6 ngày 29/3/2019 bên Đại học Chi Nan sẽ phỏng vấn các bạn sinh viên năm 4, HVCH, Thạc sĩ về học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Đại học Chi Nan. Bạn nào quan tâm thì đến tham dự. Các bạn cần chuẩn bị CV, bảng điểm tiếng Anh cao học hoặc đại họcbằng tiếng Anh và các văn bằng khác nếu cóĐịa điểm: Phòng I12. 

Giá trị học bổng: các bạn xem theo link ký kết giữa Bộ môn và trường Chi Nan

Thông tin về Khoa: https://www.ce-en.ncnu.edu.tw

Các bạn nộp hố sơ theo thông báo này (trong Interview phần Fields/research topics các bạn ghi Civil Engineering and Environment): https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/104-phong-qhqt-qlda/th%C3%B4ng-tin-d%C3%A0nh-cho-sinh-vi%C3%AAn/2008-chuong-trinh-phong-van-di-hoc-thac-si-tien-si-voi-cac-giao-su-dai-hoc-quoc-gia-chi-nan-dai-loan?Itemid=437

Ngoài ra các bạn cần phải đăng ký theo link sau

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX4NC837WGhdqzmKo_QIsRNGyXyuUJV5MEjIiO7ClMpIUbuA/viewform?vc=0&c=0&w=1