CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thưởng hàng tháng, thưởng tháng lương 13, thưởng đánh giá chất lượng công việc hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe của Bảo Việt
12 ngày phép/ năm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Marlumina is a specialized, US-based ocean-science research and consultancy company supporting the development of the marine aquaculture and emerging blue economy sectors in Southeast Asia (SEA). Providing high-quality, actionable, data and scientific information and consultancy services, Marlumina supports marine project planning, environmental assessment, risk management and contract R&D services.

Marlumina is working in collaboration with Australis Aquaculture Vietnam, Limited, Vietnam’s leading marine aquaculture company, employing word-class sustainable aquaculture technologies throughout its operations. The collaborative project shall support Australis in conducting a multi-year, comprehensive multi-site assessment providing physical, chemical and biological data to select and plan new ocean farming sites and comparing these too current near shore sites to support future commercial development.

As capacity is built, Marlumina will expand its client base to develop a regional blue economy consultancy to fill an important need for technical information. The project team will support diverse clients throughout the region with site assessment, engineering, permitting, environmental impact, risk management well as other modeling and problem-solving initiatives.

This is a unique opportunity for a highly skilled individual to work with world-renowned team and play a key role in contributing to the development of the blue economy in the region.

Marlumina là một công ty nghiên cứu và tư vấn về khoa học đại dương có trụ sở tại Mỹ, chuyên hỗ trợ phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên biển và các hoạt động kinh tế đại dương bền vững mới nổi tại khu vực Đông Nam Á. Marlumina cung cấp các dịch vụ tư vấn chất lượng cao về thông tin và dữ liệu khoa học nhằm hỗ trợ các dự án nuôi trồng trên biển, đánh giá môi trường, quản lý rủi ro và những dịch vụ nghiên cứu và phát triển.
Marlumina đang hợp tác với công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam, là công ty nuôi trồng thủy sản trên biển hàng đầu tại Việt Nam, sử dụng các công nghệ thủy sản bền vữn và tân tiến tầm cỡ thế giới trong toàn bộ hoạt động vận hành sản xuất của mình. Dự án hợp tác này sẽ hỗ trợ công ty Australis Việt Nam trong việc thực hiện một đánh giá toàn diện trong nhiều năm, trên nhiều địa điểm nhằm cung cấp dữ liệu vật lý, hóa học và sinh học để lựa chọn và lên kế hoạch cho các địa điểm nuôi trồng trên đại dương mới và so sánh những địa điểm nuôi gần bờ biển hiện tại để hỗ trợ phát triển thương mại trong tương lai.

Trong tương lai gần, Marlumina sẽ mở rộng cơ sở khách hàng của mình để phát triển một công ty tư vấn về hoạt động kinh tế đại dương trong khu vực để đáp ứng các nhu cầu quan trọng về thông tin kỹ thuật. Nhóm dự án sẽ hỗ trợ khách hàng trong toàn khu vực với các sáng kiến đánh giá môi trường nuôi biển, kỹ thuật, cấp phép, tác động môi trường, quản lý rủi ro cũng như những sáng kiến về mô hình và giải pháp.

Đây là cơ hội độc đáo cho những cá nhân có chuyên môn cao, đang mong muốn được làm việc cho một tổ chức nổi tiếng trên thế giới và sẽ góp phần cho sự nghiệp phát triển nền kinh tế nuôi biển đang ngày một phát triển trong khu vực.Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

The Project Leader will be responsible for day-to-day management, implementation and oversight, including:

• Programing and operating modern oceanographic monitoring equipment.
• Deployment/Recovery of Oceanographic equipment
• Oceanographic Data Analysis
• Weekly Meetings with MarLumina CEO (virtual)
• Quarterly Meetings with MarLumina CEO (in person)
• Meetings with the Australis R&D Director, Greener Grazing Director and CEO, as required.
• Supervision of the Australis-MarLumina project employees
• Liaising with clients, partners and other relevant stakeholders including private companies, Academic
Institutions and/or Government entities as required
• National and International travel for client Meetings or Field Collaboration, as needed.
• Assist Australis in R&D efforts and seaweed field trials, as required.
• Additional Duties as may be required by Australis/MarLumina

Deliverables:

• Minutes Summarizing all Australis-MarLumina Meetings
• Maintenance of a Logbook of all Australis-MarLumina Activities
• Report Generation of Oceanographic Data Summaries
• Report Generation of Historical Oceanographic Data Summaries
• Report Generation of Meetings with other Entities
• Report Generation of any Travel and outcomes.

Oversight of Project Team:

• Providing strategic planning and acting as the operational lead to meet project requirements, including
understanding the farming locations in Van Phong Bay and surrounding areas being evaluated for future
farming development.
• Develop, lead, guide and monitor the project team to undertake monitoring and research in areas related
to the strategic goals of the organization to ensure they are met.
• Assist in establishing the infrastructure and acquisition of state-of-the-art equipment and technologies.
• Together with the team carry out a range of tasks in an office, laboratory or at sea/boat, including:
o plan and carry out research expeditions.
o spend time in the ocean collecting samples and data from the sea floor using specialized equipment
and techniques.
o analyze samples for natural and contaminant composition.
o look at life forms and matter, such as trace metals, present in sea water.
o use statistical models of laboratory and field data to investigate hypotheses and make predictions

Vị trí Quản lý dự án sẽ sẽ chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện và giám sát hàng ngày các công việc bao gồm:

• Lập trình và vận hành thiết bị giám sát đại dương hiện đại.
• Triển khai, sử dụng những thiết bị nghiên cứu trên biển
• Phân tích dữ liệu thu thập được trên biển
• Tham gia các cuộc họp trực tuyến hàng tuần với Giám đốc điều hành của MarLumina
• Tham gia các cuộc họp trực tiếp hàng quý với Giám Đốc điều hành MarLunina
• Tham gia các buổi họp với Giám Ðốc Nghiên Cứu & Phát Triển của Australis, với BLĐ dự án Greener
Grazing khi được yêu cầu.
• Quản lý đội ngũ nhân viên dự án Australis-MarLumina
• Làm việc với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác bao gồm các công ty tư nhân, các tổ chức
giáo dục hoặc các tổ chức chính phủ khi được yêu cầu.
• Tham gia các chuyến công tác làm việc với khách hàng hoặc với các tổ chức hợp tác trong và ngoài
nước
• Hỗ trợ công ty Australis Việt Nam trong các nỗ lực nghiên cứu và phát triển các thử nghiệm nuôi tảo.
• Nhiệm vụ bổ sung theo yêu cầu của Australis/MarLumina

Yêu cầu của công việc:

• Ghi chép, tổng hợp, báo cáo cuộc họp Australis-MarLumina
• Duy trì, lưu trữ những ghi chép báo cáo của tất cả hoạt động của Australis – MarLunina
• Phân tích, đánh giá, báo cáo những kết quả dữ liệu đại dương
• Cung cấp những tổng hợp về dữ liệu đại dương
• Cung cấp những báo cáo về những buổi họp/ làm việc với những bên hữu quan.
• Cung cấp những báo cáo kết quả sau các chuyến công tác.

Giám sát nhân viên dự án:

• Đưa ra các kế hoạch chiến lược và quản lý để đáp ứng các yêu cầu dự án, bao gồm sự hiểu biết về các
các khu vực nuôi trên biển tại vịnh Vân Phong và các khu vực lân cận để đánh giá cho tiềm năng phát
triển.
• Phát triển, lãnh đạo, quản lý đội ngũ dự án để thực hiện những giám sát và nghiên cứu lĩnh vực liên quan
đến mục tiêu chiến lược của dự án để đảm bảo đạt được chúng.
• Tham gia thiết lập cơ sở hạ tầng và đưa vào áp dụng những thiết bị và công nghệ tiên tiến.
• Cùng với đội ngũ dự án thực hiện nhiệm vụ bao gồm trong phòng thí nghiệm hoặc trên biển, bao gồm:
o Lên kế hoạch và thực hiện các cuộc nghiên cứu.
o Làm việc trên biển để thu thập mẫu vật và dữ liệu từ đáy biển bằng cách sử dụng thiết bị và kỹ thuật
chuyên biệt.
o Phân tích các mẫu nghiên cứu tự nhiên và mẫu bi gây ô nhiễm, các sinh vật dạng sống và vật chất, chẳng
hạn như các kim loại mỏ, hiện diện trong nước biển.
o Sử dụng các mô hình thống kê của dữ liệu phòng thí nghiệm và thực địa để nghiên cứu đưa ra các giả
thuyết và dự đoán

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Group 5 – Dong Hoa, Ninh Hai Ward, Ninh Hoa District, Khanh Hoa Province, Vietnam

Thông tin về công ty: http://www.thebetterfish.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *