24/11/2023 các học viên của lớp học Changing Coast đến từ Việt Nam và Úc vừa hoàn thành một ngày học thú vị. Nội dung tập trung vào việc sử dụng mô hình Delft 3D – công cụ mô phỏng thủy động lực học và các yếu tố môi trường nước, tại vùng ven biển, sông, cửa sông.

Trong bài học này, sinh viên đã mô phỏng thành công các bước cơ bản của mô hình Delft 3D, từ thiết lập đến thực hiện và phân tích kết quả. Sự nỗ lực và hiểu biết được thể hiện rõ ràng trong việc áp dụng kiến thức vào thực tế.

Thầy Cô giảng dạy không chỉ hào hứng chia sẻ kiến thức mà còn đánh giá cao cơ hội học hỏi từ sự đa dạng về văn hóa và học thuật của sinh viên. Sự trao đổi giữa sinh viên hai nước đã tạo nên một môi trường học tập sôi động và cởi mở.

Cảm ơn tất cả các bạn sinh đã tham gia và chia sẻ kiến thức với chúng tôi trong lớp học này.