Sau khi tham dự buổi lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam thân mật và vui vẻ vào buổi sáng, chiều ngày 20/11/2023 lớp học Changing Coast tiếp tục với các nội dung nhằm chuẩn bị cho chuyến field trip tại Cù Lao Dung khởi hành vào ngày hôm sau.

Đầu tiên, thầy Sohiko Kameyama giới thiệu với cả lớp về phương pháp và các bước cần tiến hành để thu thập và phân tích dữ liệu từ mẫu nước, bao gồm cách thu mẫu, bảo quản, đo đạc các yếu tố và xử lý kết quả thu được.

Tiếp đến, cô Võ Lương Hồng Phước trình bày về phương pháp đo đạc và phân tích số liệu về Chl-a, đây là một thông số quan trọng để đánh giá sự phát triển của sinh vật trong nước cũng như tình trạng của môi trường nước tại khu vực khảo sát.

Một chủ đề đang rất được quan tâm hiện nay là mật độ phân bố ngày càng tăng của vi nhựa trong nước và trầm tích cũng được cô Lê Nguyễn Hoa Tiên trình bày trong phần này.

Để lớp học nắm rõ các thông tin về chuyến field trip, từ thời gian, địa điểm, mục đích chuyến đi, các công việc sẽ thực hiện và yêu cầu cần đảm bảo, thầy Nguyễn Hoàng Phong đã giới thiệu chi tiết đến lớp học qua phần trình bày của mình.

Sau đó, thầy Sohiko Kameyama, cô Võ Lương Hồng Phước và các thầy cô trong Bộ môn HD, KT & TV đã hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị cho chuyến field trip, đồng thời phân chia nhóm theo các yếu tố đo đạc sẽ thiết lập trên tàu khảo sát.

Kết thúc buổi học, các bạn sinh viên đã nắm được cơ bản nội dung công việc và yêu cầu cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *