Chiều ngày 9/1/2022 sinh viên K2022 Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn đã báo cáo môn Giới thiệu ngành. Sinh viên đã có 5 tuần để chuẩn bị bài báo cáo của mình. Chủ đề báo cáo năm nay bao gồm: Sóng biển, Cống ngăn triều, Đảo nhiệt đô thị và Ô nhiễm nước. Dưới sự đồng hành của các cán bộ hướng dẫn của Bộ môn sinh viên đã bước đầu thực hiện một nghiên cứu khoa học nhỏ trên hành trình trở thành một nhà Khoa học trong tương lai. Qua quá trình thực hiện các chủ đề sinh viên đã một phần hiểu được về ngành mà mình đang học và định hướng trong tương lai. Chúc mừng các bạn đã báo cáo thành công và mong rằng các sinh viên giữ vững ngọn lửa đam mê trong hành trình tương lai phía trước. Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi báo cáo