Ngày 10/12/2022 Khoa Vật lý-Vật lý Kỹ thuật đã tổ chức buổi Lễ Tốt nghiệp cho các Tân cử nhân của Khoa trong đó có các Tân cử nhân ngành Hải dương học. Đợt tốt nghiệp này ngành Hải dương học có 6 sinh viên được tốt nghiệp. Bộ môn chúc các bạn Tân cử nhân thành công trong công việc và đạt được nhiều thành tựu trong tương lai. Dưới đây là một số hình ảnh tốt nghiệp của các Tân cử nhân ngành Hải dương học

PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước (trưởng BM Hải dương, Khí tượng và Thủy văn) trao bằng cho các Tân cử nhân

PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước (trưởng BM Hải dương, Khí tượng và Thủy văn) chụp hình lưu niệm cùng với các Tân cử nhân