Ngày 25/11/2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, nghiên cứu sinh Lê Nguyễn Hoa Tiên đã bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn với đề tài Nghiên cứu động lực học trầm tích trong vùng rừng ngập mặn. Luận án thuộc chuyên ngành Vật lý Địa cầu (Mã ngành: 62440111) dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM). Buổi bảo vệ đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đặng Văn Liệt (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM).

Sau đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ.