1. Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Trường Polytechnic (Hồng Kông) về “modeling wave-mooring-floating building”. Thông tin chi tiết theo link (https://www.polyu.edu.hk/gs/prospective-students/hkpfs/)
  2. Thông tin học bổng Tiến sĩ tại Trường Queen’s University Belfast và
    University of Aberdeen ( Scotland ) về “modeling wave-mooring-floating building” Novel assessment tools for wave dampening by marine and coastal vegetation” trong dự án QUADRAT DTP.
    Thông tin chi tiết theo link (https://www.quadrat.ac.uk/projects/novel-assessment-tools-for-wave-dampening-by-marine-and-coastal-vegetation/)
  3. Học bổng Thạc sĩ theo chương trình Erasmus Mundus theo các chủ đề: Future Ports and Waterways; Coastal Environmental Engineering; Shore Management tại các trường tại châu Âu. Thông tin chi tiết theo link (https://inscriptions.builders-ingenieurs.fr/comem)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *