Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài Khóa luận -Seminar Tốt nghiệp HK2 2021-2022

Bộ môn thông tin với các bạn sinh viên về ngày nộp luận văn và ngày bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp như sau:

Ngày nộp báo cáo Khóa luận  – Seminar Tốt nghiệp: 04/7/2022

Ngày bảo vệ báo cáo Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp: sáng ngày 11/7/2022

Hình thức: Trực tiếp (Phòng thông báo sau)


Lịch báo cáo cụ thể sẽ thông báo sau sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *