Thông báo về tiến độ thực hiện đề tài Khóa luận -Seminar Tốt nghiệp HK1 2021-2022

Bộ môn thông tin với các bạn sinh viên về ngày nộp luận văn và ngày bảo vệ Khóa luận – Seminar Tốt nghiệp như sau:

Ngày nộp báo cáo Khóa luận  – Seminar Tốt nghiệp: 17/2/2022

Ngày bảo vệ báo cáo Khóa luận Tốt nghiệp: sáng và chiều ngày 28/2/2022

Ngày bảo vệ báo cáo Seminar Tốt nghiệp: chiều ngày 01/3/2022

Hình thức: Online

Sinh viên đăng ký tên đề tài Khóa luận – Seminar qua link sau: (Hạn 10/2/2022)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIY6zSVmiB6IGnb9QiBAQzzDLtVf3syxnqPuCVxBFFuYD4Rg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Lịch báo cáo cụ thể sẽ thông báo sau sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *