Thông báo lịch thi môn động lực học môi trường biển

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên lịch thi môn Động lực học môi trường biển như sau:

Thời gian: 13h30 thứ 5 ngày 22/4/2021

Địa điểm: Phòng H2.1 cơ sở NVC