Trường khử khuẩn phòng học và phòng làm việc bộ môn

Để chủ động phòng chống Covid-19, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tiến hành khử khuẩn tại các phòng học, phòng làm việc tại các Bộ môn trong đó có Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn. Ngoài ra Trường cũng tiến hành đo thân nhiệt khi ra vào cơ quan

Khử khuẩn tại phòng Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn

Khử khuẩn tại phòng Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *