Thông báo về Thời gian bảo vệ Khóa luận-Seminar Tốt nghiệp

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện Khóa luận-Seminar Tốt nghiệp:

Đợt 1: thứ 5 ngày 30/7/2020

Đợt 2: thứ 7 ngày 29/8/2020

Sinh viên nào hoàn thành sớm có thể bảo vệ vào đợt 1 còn hoàn thành muộn có thể bảo vệ vào đợt 2

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn