Thông báo họp trực tuyến sinh viên Khóa 17 trở về trước

Do tình hình dịch COVID 19 diễn biến ngày càng phức tạp nên Nhà trường có chủ trương dạy trực tuyến để đảm bảo các bạn Sinh viên không bị trễ tiến độ nên Bộ môn có buổi họp trực tuyến các sinh viên từ khóa 17 trở về trước nhằm phổ biến hình thức giảng dạy:

Thời gian: 9h30 thứ năm này 26/3/2020. Lưu ý sinh viên nên vào trước thời gian trên

Hình thức: họp trực tuyến thông qua phần mềm Zoom trong hướng dẫn đính kèm

ID của buổi họp: 769746869

Mật khẩu: 004243

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn