Thông báo tuyển dụng của Công ty DFM-Engineering

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty: DFM Engineering Việt Nam
Số lượng: 2
Mô tả Công việc:
Xử lý hình học trong tính toán số
– Tham gia phát triển các phương trình hoặc ứng dụng tính toán kỹ thuật, cơ học chất lỏng
– Phát triển các ứng dụng tính toán C++ hoặc Fortran
– Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Mô tả Công việc:
– Xử lý hình học trong tính toán số
– Tham gia phát triển các phương trình hoặc ứng dụng tính toán kỹ thuật, cơ học chất lỏng
– Phát triển các ứng dụng tính toán C++ hoặc Fortran
– Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu cầu :
– Cử nhân hoặc kỹ sư, tốt nghiệp, sắp tốt nghiệp chuyên ngành toán cơ ứng dụng, toán tin, khoa học ứng dụng, hải dương học.
– Có hiểu biết về toán, hiểu biết cơ học chất lỏng là một lợi thế.
– Đam mê nghiên cứu khoa học, có thể làm việc độc lập và có khả năng viết report bằng tiếng Anh

Lương: thỏa thuận
Liên hệ:
DFM-Engineering,
Building Helios, Quang Trung Software City,
District 12, HCM-City
Email: trungnvb@dfm-engineering.com
Website:
http://dfm-engineering.com/