Thông báo lịch học và thi giữa kỳ môn Khí tượng đại cương – cơ sở Linh Trung từ 13/4 đến 4/5/2019

Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo đến sinh viên lịch học và lịch thi giữa kỳ môn Khí tượng đại cương – cơ sở Linh Trung từ 13/04/2019 đến 04/05/2019 như sau:

  • 13/04/2019: sinh viên nghỉ
  • 20/04/2019: sinh viên học bình thường
  • 27/04/2019: sinh viên nghỉ
  • 04/05/2019: sinh viên thi giữa kỳ.

Trân trọng.