[THÔNG BÁO] Tuyển TV tham gia Sakura Exchange Program in Science


Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo đến sinh viên về chương trình “Sakura Exchange Program in Science” – trích dẫn từ thông báo của phòng Quan hệ Đối ngoại, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.