Thông báo đổi phòng học từ ngày 6/3/2019

Bộ môn thông báo đến các bạn sinh viên các môn sau sẽ đổi phòng học từ thứ 4 ngày 6/3/2019

1. Hải lưu phòng E301 chuyển sang Phòng F302

2. Cơ học sóng nước Phòng E401 đổi sang Phòng F305

3. Các chuyên đề tương tác đại dương khí quyển Phòng E401 đổi sang Phòng F305

4. Chuyên đề Thủy văn phòng C22 đổi sang phòng E302