Vừa qua (25/2-1/3/2019) giáo sư Andrzeja Górniaka đến từ Bộ môn Thủy sinh vật, Khoa hóa và sinh học, trường Đại học Bialystok (Ba Lan) đã đến thăm và làm việc tại Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn.

   Trong thời gian này, giáo sư đã có một buổi Seminar về “Hydrochemical and biological in the fresh water and ocean” thu hút đông đảo các bạn sinh viên, học viên cao học tham gia.

   Trong thời gian làm việc tại Bộ môn, giáo sư cũng đã có những buổi thảo luận với Bộ môn về cơ hội hợp tác trong thời gian sắp tới.

   Ngoài ra, giáo sư cũng có chuyến thực địa tại Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu sau này

   Đây là một số hình ảnh của giáo sư trong thời gian làm việc tại Bộ môn