Thông báo Lễ tốt nghiệp tại khoa Vật lý – VLKT ngày 04/11/2018


Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật thông báo các Tân cử nhân đã đăng ký Lễ tốt nghiệp tại khoa Vật lý – VLKT ngày 04-11-2018 các thông tin sau:

– Sinh viên xem danh sách đăng ký thuê lễ phục, danh sách nhóm nhận bằng và sơ đồ bố trí chổ ngồi trong giảng đường trong file đính kèm.

– SV nhận lễ phục tại Phòng Bộ môn Vật lý Ứng dụng (Phòng A06, Nhà A) từ 06 giờ 30 đến 08 giờ 30 ngày Chủ nhật 04-11-2018. SV phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước để nhận lễ phục.

– Từ 8 giờ 30, SV phải tập trung vào trong Giảng đường 1, ngồi đúng theo sơ đồ bố trí và giữ trật tự để buổi lễ được diễn ra theo đúng tiến độ và trang trọng.

– Sinh viên thực hiện trả lời Phiếu khảo sát của khoa về thông tin việc làm.

– SV phải trả lễ phục ngay sau khi làm lễ trao bằng xong và trước 11 giờ 30. SV phải tự bảo quản lễ phục và các phụ kiện đi kèm, nếu làm mất sẽ phải bồi thường cho Trường theo quy định.

– SV phải cẩn thận bảo quản tài sản cá nhân, đề phòng bị mất cắp trong thời gian tham gia buổi lễ.

Mọi thông tin chi tiêt, SV liên hệ Thầy Nhẫn – GV Khoa (số ĐT: 0919786248).

Tp. HCM ngày 31 tháng 10 năm 2018

BCN Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật.