Danh sách sinh viên nhận học bổng Mitsuba


Khoa Vật lý Vật lý kỹ thuật thông báo sinh viên nhận học bổng Tông ty Mitsuba Việt Nam và Giáo sư Itahashi năm 2018 như trong file đính kèm.

Buổi Lễ Trao Bằng tốt nghiệp và Lễ trao học bổng sẽ diển ra lúc 8 giờ 30 ngày Chủ Nhật 04/11/2018 tại Giảng đường 1. Sinh viên có tên trong danh sách phải có mặt tại Văn phòng Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật (Phòng A 01) lúc 8 giờ 00 Chủ Nhật ngày 04/11/2018 để được hướng dẫn và sắp xếp chỗ ngồi trong giảng đường. Sinh viên đến nhận học bỏng phải ăn mặc lịch sự.

Sinh viên cần thông tin vui lòng liên hệ Giáo vụ khoa: Thạc sỹ Huỳnh Thanh Nhẫn, số điện thoại 0919786248.

Tp. HCM, ngày 29-10-2018

Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật