Thông báo ngày hội giới thiệu chuyên ngành 27/11/2016


Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, Trường ĐHKHTN TP. HCM xin thông báo thời gian và địa điểm tổ chức ngày hội giới thiệu chuyên ngành năm 2016.

Thời Gian: từ 8:00 – 12:00, ngày 27/11/2016

Địa điểm: Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn, Dãy B lầu 3,

Trường ĐHKHTN TP. HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5 TP. HCM.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *