Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn trân trọng kính mời:

Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên Bộ môn Hải Dương, Khí Tượng và Thủy Văn

đến tham dự buổi seminar học thuật:

  • Chủ đề:  Dehydration in the tropical tropopause layer with the implications for the water / ozone variations over Vietnam

(Sự mất nước trong lớp dừng đối lưu vùng xích đạo với liên hệ đến biến động nước / ozone ở Việt Nam)

  • Người báo cáo:    Giáo sư Fumio Hasebe

                                   Khoa Khoa học Trái đất về Môi trường

                                   Trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản

  • Thời gian: Từ 7:30 đến 11:00 ngày 20/11/2014
  • Địa điểm: Phòng F102

            Trân trọng kính mời.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *