Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn thông báo cho các bạn sinh viên và học viên cao học thông tin về học bổng toàn phần (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, hoặc sau Tiến sĩ, ưu tiên sinh viên Việt Nam) tại Trường Korea National University of Transportation.

Hướng nghiên cứu: River sediment hydraulics

Thông tin giáo sư: GS. Chang-Lae JANG (Email: cljang@ut.ac.kr)

https://scholar.google.com/citations?user=krkfQSwAAAAJ&hl=ko&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR36AfK83IjOhtN4Sj6oND8AuW_eNWlY85hyljk4Ni1qyGo20SSCBkMbZ0s_aem_ATqahKqD9tCPscneiNrhMy20bSTOEf384fIl97oKlhPnoOfIqIDEsbUwvTxICF2Kvm-I2ko0hWyAfvi1q34PLNhs

Bạn nào quan tâm có thể liên hệ với Giáo sư thông qua email để ứng tuyển.

Trân trọng.

HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *