Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn gửi thông tin tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Quốc gia 2023 như sau:

Thông tin chi tiết về phiếu đăng ký dự thi và tài liệu hướng dẫn ôn tập trong link sau:

http://vnmha.gov.vn/thong-bao-cua-tong-cuc-104/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-cua-trung-tam-du-bao-khi-tuong-thuy-van-quoc-gia-14244.html

Trân trọng,

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *