Bộ môn Hải dương, Khí tượng và Thủy văn trân trọng thông báo về việc tuyển Nghiên cứu sinh làm việc và học tập tại Hoa Kỳ từ Giáo sư Sergio Fagherazzi. Giáo sư hiện đang làm việc tại Trường Đại học Boston, Hoa Kỳ. Thông tin chi tiết về Giáo sư trong link đính kèm: https://www.bu.edu/earth/profiles/sergio-fagherazzi/

Một số thông tin về các dự án như sau:

1) Determination of the resilience of salt marshes by coupling remote sensing data (Landsat, Sentinel, ALOS) and high-resolution numerical models (Delft3D and ROMS). This project is funded by NASA and will take place along the US eastern shore, from Massachusetts to Georgia

2) Quantification of biogeochemical fluxes in Plum Island Sound using a numerical model and datasets collected in the field. This project is in collaboration with the Plum Island Ecosystems Long-Term Ecological Research (PIE-LTER) https://pie-lter.ecosystems.mbl.edu/welcome-plum-island-ecosystems-lter

3) Characterization of the hydrology of the boundary between salt marshes and coastal forests with high resolution measurements of groundwater and soil moisture. This project is part of the Coastal Critical Zone Network (CZN) https://czn.coastal.udel.edu/ and the Virginia Coast Reserve Long-Term Ecological Research (VCR-LTER) https://www.vcrlter.virginia.edu/home2/

The application deadline at Boston University is December 19 2022.

Các anh chị học viên cao học và Thạc Sĩ quan tâm có thể tham khảo thông tin chi tiết tại link:
https://www.bu.edu/earth/admissions/apply-for-a-phd/ hoặc gửi email đến Giáo sư.

Trân trọng,

BM HD, KT & TV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *